Fortsæt til indhold

Kontingentstøtte til børn og unge i samarbejde med Røde Kors

Lejre Idrætsunion – Pressemeddelelse

Lejre Idrætsunion indgår samarbejde med Røde Kors Lejre om kontingentstøtte til børn og unge under 25 år.

Røde Kors Lejre har rakt ud til Lejre Idrætsunion med en donation på 10.000,-, som vil blive brugt til kontingentstøtte til børn og unge, som ellers ikke ville have mulighed for at deltage i idrætsaktiviteter i en idrætsforening.

”Det har været et at vores ønsker og mål, siden Lejre Idrætsunion blev stiftet i 2017, at vi på et tidspunkt kunne få en sådan pulje, så vi i højere grad kunne give mulighed for, at alle børn og unge i Lejre Kommune, kunne komme til at dyrke idræt og blive en del af det fællesskab, der er i en idrætsforening” siger Lars Dalsgaard, formand for Lejre Idrætsunion.

”Røde Kors Lejre vil rigtig gerne støtte lokale projekter og være med til gøre gavn, hvor det betyder allermest. Derfor så vi Lejre Idrætsunion som et perfekt match, hvor vi indirekte kan hjælpe udsatte børn til at dyrke idræt på lige fod med alle andre”, siger Birgitte Schytte, Formand for Røde Kors i Lejre. ”Det at Lejre Idrætsunion er en paraplyorganisation over en lang række af frivillige organisationer er bare et ekstra plus, og vi vil i Røde Kors rigtig gerne være med til at understøtte gode aktiviteter, der kan danne fællesskaber på tværs.”

Lejre Idrætsunion påtager sig gerne den rolle at administrerer denne pulje på en ubureaukratisk og tillidsbaseret måde, så det bliver ude i idrætsforeningerne det skal vurderes, om der er behov for støtte.

Det er vigtigt for os, men også et krav i forhold til GDPR, at vi ikke skal kende de enkelte modtagere, deres situation og tage stilling til om de er berettigede eller ej, men at dette lægges ud til de ledere og trænere i idrætsforeningerne, der har den daglig kontakt med børnene og de unge, at spotte hvem der f.eks. falder fra når kontingentet skal betales eller som har været med en kammerat til træning, men falder fra, når der skal laves en indmeldelse.

Vi har jo længe gået og puslet med tanken om at finde midler til en sådan pulje og havde også haft nogle indledende kontakter med virksomheder i kommunen, inden Corona lukkede alt ned, så vi blev ret begejstrede, da Røde Kors Lejre nu rakte ud til os og fik sat det på sporet igen.

”Vi har naturligvis et håb om, at nogle af virksomhederne i kommunen har lyst til at bakke økonomisk op om denne pulje, så vi fortsat kan støtte op om, at flest muligt får mulighed for at dyrke idræt. De kan bare kontakte mig, så finder vi en model” siger William S. Jacobsen, kasserer i Lejre Idrætsunion, som fortsætter ”Indtil videre er det jo et forholdsvist begrænset beløb vi har fået til det, men nu starter vi det op og så må vi se hvad behovet er og håbe på vi kan skaffe midlerne til at fortsætte det.”

Pressekontakt Lejre Idrætsunion: Lars Dalsgaard, formand@lejreidraetsunion.dk, 23 83 97 31
Pressekontakt Røde Kors Lejre: Birgitte Schytte, birgitte.schytte@gmail.com, 40 11 26 66

 

 

Skriv et svar