Fortsæt til indhold

Høringssvar, ny børne- og ungepolitik

Det er med stor interesse at vi i Lejre Idrætsunion (LIU) har læst udkastet til ”Ny børne- og ungepolitik i Lejre Kommune”. Vi finder det dog underligt, at der i udkastet ikke er nævnt ord som ”Idræt”, ”bevægelse” og ”motion” og heller ikke noget om deltagelse i foreningslivet.

Undersøgelser foretaget af Dansk Idrætsforbund (DIF) viser at flere og flere unge primært bruger deres fritid bag en skærm, og næsten halvdelen af unge mellem 11 og 19 bruger mindst 4 timer om dagen på elektroniske medier ifølge en VIVE undersøgelse fra 2022. Det betyder at alt for mange unge kun er sammen med andre unge i skolen, og andelen af unge som er fysisk sammen med venner i fritiden, er faldet til det halve fra 2009 til 2021.

Idrætsforeningerne kan bidrage positivt til børn og unges trivsel, og give dem et frirum, hvor de møder andre unge og også lidt ældre unge, som de kan spejle sig I, og som kan være rollemodeller for dem. Samtidig viser undersøgelser fra DIF at mange unge opfatter deres voksne trænere som nogle af de vigtigste voksne i deres liv, og som personer de kan snakke med om ting, de ikke kan snakke med deres forældre om.

Hvis vi lærer de unge i idrætsforeningerne at det er OK at ”brænde et straffe”, så viser erfaringerne at de også i skolen tør tage ”chancer” og ikke bliver præget af den stigende ”perfekthedskultur”, som især rammer piger. Det kræver naturligvis at de trænere/ledere som er i foreningerne, bliver klædt på til denne nye rolle, hvor der ud over det faglige niveau også uddannes i coaching af børn og unge.

LIU har som et højt prioriteret ønske om , at der fra kommunalbestyrelsen skal fastsættes mål for skoler og institutioner så de øger samarbejdet med idrætsforeningerne, og der skal udarbejdes konkrete handleplaner for dette samarbejde. Vi skal tilbyde nogle fællesskaber som er forankret i idrætsforeningerne og foreningslivet og som motiverer de unge til både at deltage, men også blive en aktiv del af foreningslivet. De unge i dag er den nok mest ”socialt isolerede” generation nogensinde, og vi mener i LIU at deltagelse i idræt og foreningslivet kan gøre en stor forskel.

Med venlig hilsen
Jesper Fischer
Formand, Lejre Idrætsunion
Mobil: 40 60 41 01
www.lejreidraetsunion.dk
Privat e-mail: jfi@fischerkerrn.com

Skriv et svar