Fortsæt til indhold

Vision og mission

Lejre Idrætsunion (LIU)

Vision:

  • Bygge bro mellem idrætsforeningerne (internt) og Lejre Kommune samt andre interessenter, med det sigte at udvikle idrætslivet, folkesundheden og den demokratiske dannelse i Lejre Kommune.

Mission:

  • Være en del af et levende demokrati i Lejre Kommune, hvor der skabes plads til et bredt idrætsudbud til børn og voksne, både ude og inde, organiserede såvel som selvorganiserede
  • Ved at opnå indflydelse på beslutningsprocessen indenfor kultur og fritid, at skabe de bedst mulige rammer for idrætten, hvorved man som den lokale idræts talerør arbejder gennem dialog og nytænkning
  • Bakke op om foreningernes initiativ, virkelyst, udvikling og uddannelse.
  • Påvirke den idrætspolitiske debat lokalt med henblik på en kontinuerlig udvikling af rammer og muligheder i Lejre Kommune; Vores Sted

Lejre Kommune er kendetegnet ved at bestå af 49 bysamfund, som har et særegent præg og et historisk idræts- og friluftsliv. De små samfund er kommet under pres af den moderne verden, som betyder større mobilitet og større ønske om individuelt tilpassede idræts tilbud. Dette sætter også idrætsforeningerne i Lejre under pres, hvilket betyder at der er et stigende behov for at de små landsbysamfund øger samarbejdet også indenfor idrætslivet for at tilpasse sig virkeligheden.

Lejre Idrætsunion ønsker at bakke op om at idrætsforeningerne tager del i arbejdet med at inkludere særligt udsatte og personer med særlige behov i vort fællesskab.

Vi har i Lejre Kommune nogle unikke muligheder vi skal udnytte, for at sikre at vi har et stærkt og varieret idrætsudbud, også i fremtiden. Vi bor i et område med en fantastisk natur omkring os, som er en af årsagerne til at der er en tilflytning til kommunen. Det betyder at vi ved at styrke og udnytte denne ressource også byder flere af vores nye medborgere indenfor i fællesskabet. Vi har i vores mange idrætsforeninger så mange gode historier at fortælle – og det skal vi huske at gøre, for en erfaringsudveksling mellem vores medlemmer gør os allesammen stærkere. Lejre Idræts union ønsker at være det forum hvor denne dialog foregår – og helst i et stærkt samarbejde med kommunen så vi sammen sikrer at Lejre, vores sted, er det bedste sted at dyrke idræt og at tage del i arbejdet i vores foreninger.

Lejre Idrætsunion ønsker at bakke op om at idrætsforeningerne tager del i arbejdet med at inkludere særligt udsatte og personer med særlige behov i vort fællesskab.

Vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde d. 28. juni 2017