Fortsæt til indhold

Onsdag d. 21/6 afholdt LIU et dialogmøde med SF om tanker og visioner inden for det idrætspolitiske område.

Det blev en spændende snak med mange gode tanker og ideer, som begge parter helt sikkert vil arbejde videre med. Samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger har et meget stort potentiale inden for både sundhed generelt men også håndtering af ensomhed.

Dialogmøde
LIU dialogmøde med SF

Til vand klubberne i Lejre Kommune

 

Lejre Kommune er, som det sikkert vil være jer bekendt, meget tæt på at indgå en aftale med DIF og DGI om at blive Bevæg dig for Livet visions kommune.

Lejre Idrætsunion har det sidste halve år været dybt involveret i at få skruet en god aftale sammen, som lægger fokus på de udfordringer og muligheder vi har i Lejre Kommune. Vi vil også fremadrettet være en af de vigtigste spillere i det samarbejde der nu skal stables på benene mellem de forskellige enheder i kommunens administration og foreningerne. Et samarbejde der skal få flere borgere til at blive aktive, både i foreningerne og uorganiseret.

Med den natur vi har i Lejre Kommune og de begrænsede øgede økonomiske ressourcer vi må forvente at kunne få stillet til rådighed, trods dette initiativ, er det helt oplagt at en stor del af de øgede aktiviteter skal foregå i vores natur, bl.a. på vandet.

Det er derfor nødvendigt, at vi i Lejre Idrætsunion er klædt godt på til at komme med indspark og ideer på dette område.

Men p.t. har vi ikke i Lejre Idrætsunions bestyrelse nogle repræsentanter fra ”vandet”.

Vi vil derfor opfordre jer til at overveje om I har nogen som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen for Lejre Idrætsunion, evt. ”bare” som suppleanter.

Alternativt (eller både/og) har vi brug for nogle ressourcepersoner vi kan trække på, når der opstår spørgsmål eller skal idegenereres på området.

Lejre Idrætsunion har repræsentantskabsmøde torsdag d. 28. marts, så vi hører meget gerne fra jer inden da.

Kontakt venligst formand Lars Dalsgaard, 23 83 97 31, formand@lejreidraetsunion.dk

Lejre Idrætsunion har indsendt ønsker til Lejre Kommune vedr. Budget 2019 - 2022.

Lejre Kommune ligger, i flg. flere undersøgelser fra DIF og DGI, næsten i bunden, i forhold til andre kommune, når det gælder hvor mange penge der anvendes på idrætten pr. indbygger. Derfor har Lejre Idrætsunion indsendt ambitiøse ønsker til kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022.