Fortsæt til indhold

Indlæg

Osted Idrætsforening - OIF har fået lavet en interessant undersøgelse på Osted Fri og Efterskole samt Osted skole om børnenes idræts aktiviteter.

Resultat af spørgeundersøgelse OIF
Diagrammer spørgeundersøgelse marts 2019 OIF

Til vand klubberne i Lejre Kommune

 

Lejre Kommune er, som det sikkert vil være jer bekendt, meget tæt på at indgå en aftale med DIF og DGI om at blive Bevæg dig for Livet visions kommune.

Lejre Idrætsunion har det sidste halve år været dybt involveret i at få skruet en god aftale sammen, som lægger fokus på de udfordringer og muligheder vi har i Lejre Kommune. Vi vil også fremadrettet være en af de vigtigste spillere i det samarbejde der nu skal stables på benene mellem de forskellige enheder i kommunens administration og foreningerne. Et samarbejde der skal få flere borgere til at blive aktive, både i foreningerne og uorganiseret.

Med den natur vi har i Lejre Kommune og de begrænsede øgede økonomiske ressourcer vi må forvente at kunne få stillet til rådighed, trods dette initiativ, er det helt oplagt at en stor del af de øgede aktiviteter skal foregå i vores natur, bl.a. på vandet.

Det er derfor nødvendigt, at vi i Lejre Idrætsunion er klædt godt på til at komme med indspark og ideer på dette område.

Men p.t. har vi ikke i Lejre Idrætsunions bestyrelse nogle repræsentanter fra ”vandet”.

Vi vil derfor opfordre jer til at overveje om I har nogen som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen for Lejre Idrætsunion, evt. ”bare” som suppleanter.

Alternativt (eller både/og) har vi brug for nogle ressourcepersoner vi kan trække på, når der opstår spørgsmål eller skal idegenereres på området.

Lejre Idrætsunion har repræsentantskabsmøde torsdag d. 28. marts, så vi hører meget gerne fra jer inden da.

Kontakt venligst formand Lars Dalsgaard, 23 83 97 31, formand@lejreidraetsunion.dk

Tillykke med fødselsdagen!

I denne uge (torsdag 28/6-2018) rundede Lejre Idrætsunion sit første år. Vi mener selv at der har været meget fart på og at vi allerede er kommet længere end vi turde drømme om da vi startede. Vi havde oprindeligt et håb om at nå at få 50 % af foreningerne med I løbet af det første år, men dengang troede vi at der “kun“ var 44 foreninger, hvor det rigtige antal er 57. Vi har nu 34 foreninger med, men lige så vigtigt er der ikke så få der har en beslutning om medlemskab på deres bestyrelsesmøder hen over sommeren. Med hensyn til antallet af foreningernes medlemmer, håbede vi på at kunne runde 5000 I løbet af det første år, ud af de potentielle 11700 medlemmer der var. Vi er nu virkelig tæt på 8000 medlemmer (7922 for at være nøjagtig).  Tal vi finder rigtig glædelige, men måske også er udtryk for at der har været et stort behov for at få gjort noget ved de vilkår idrætten arbejder under.

Ovenstående er vigtigt. Det er vigtigt fordi de betyder at vi taler med større kraft når vi siger noget. Det er også vigtigt fordi der bliver lyttet mere, når vi blandt andet taler idrættens sag med vores folkevalgte politikere. Også her føler vi selv at vi er kommet godt fra land. Vi har lige afsendt vores ønsker til budgettet for de kommende år, hvor vi ikke kan understege nok, hvor vigtigt det er, at de positive initiativer der er igangsat nogle steder i kommunen, fortsættes i de kommende år. Ligesom det er vigtigt at man sørger for at vores faciliteter tilføres tilstrækkeligt med ressourcer til at få bragt dem op på et niveau der er 2018 værdigt. Desuden har vi også bedt om at der udmøntes puljemidler til de projekter vi alle håber på kan igangsættes i forbindelse med valget af Lejre Kommune som Visionskommune for projekt „Bevæg dig for livet“. Hvis man skal lykkes med at få gjort flere borgere aktive og også gerne aktive i foreninger, så skal der tages nogle initiativer, som kræver at der også bliver frigjort nogle ressourcer.

I bestyrelsen glæder vi os til endnu et spændende år, hvor vi forhåbentligt begynder at kunne se flere konkrete gevinster fra det arbejde der foregår i unionen – og ikke mindst i alle vores medlemsforeninger. Tillykke til os alle sammen med fødselsdagen og må solen forsat skinne på os.

Lars Dalsgaard
Formand

Lejre Idrætsunion har indsendt ønsker til Lejre Kommune vedr. Budget 2019 - 2022.

Lejre Kommune ligger, i flg. flere undersøgelser fra DIF og DGI, næsten i bunden, i forhold til andre kommune, når det gælder hvor mange penge der anvendes på idrætten pr. indbygger. Derfor har Lejre Idrætsunion indsendt ambitiøse ønsker til kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022.

Budget 2019 - 2022 ønsker Lejre Kommune